Zalai Szántó település hely,- és a Szekér família családtörténet kutatása

“Sine praeteritis futura nulla" „A múltnak kútja, a jövőnek titka van és a jelen az egyetlen, amit te alakítasz!”

A felvilágosodás felé 1750 után..

 

Szántó nagybirtokosai 1739-ig ezt megelőzően közel 360 éven át a Gersei Pethő család. 1700. évben részbirtokosai gróf Eszterházy Pál, báró Ebergényi László, vitéz Babócsay Ferenc a Bakács család és 1735 körül a Hagymássy család. Az utolsó Gersei Pető család birtokosa Zsigmond után, 1739-től Festetics Kristóf az új nagybirtokos valószínű haláláig 1768-ig. 1784-1787-ban biztosan Festetics György. 1819-től Festetics László. (Illésy János: Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás. Bp., 1902.) Ezt csak azért jegyzem fel, hogy tudjam, melyik család levelezésében kell keresnem a telepítési szerződéseket, ha meglennének persze.

 

1757. október 12-én kelt folyamodvány részlet

1757.jpg

11 év telt el az utolsó 1746-ban készült népesség összeírástól. Lássuk mi változott az évtized alatt.

 

1757. évi

In Possessione Szántó

 

Conjugati; Familia domestica; Filij, Filiae; Capaces confessionis; Incapaces confessionis; qvi sunt Confessi; qvi non in Confessi; Coelibes; aetas.*

 

|21. ci: Martinus Szakonyi; Elisabetha Szekér; fi: Franciscus cap, n. est 12; fae: Catharina cap, n. est 9; Elisabetha incap 3 |...

|108. ci: Lucás[?] Szekér; Catharina Furján; fi: Petrus cap, est 15; Franciscus cap, n. est 12; Georgius cap, n. est 10; Bendictus cap, n. est 8|

|109. ci: Michael Szekér; Catharina Béress; fa: Catharina incap 1/2..

| 111. ci: Martinus Szekér; Catharina Borbás; f: Benedictus cap, est, coel 19 | ..

Magyarázat/ci: házasok, fi:fiai, fae:leányai, fa: lánya,  f: fia, cap:gyónóképes,n.est:nem gyónó,incap:nem gyónó képes kiskorú, coel: nőtlen  

*(az összeíró nem sorszámozta meg a házakat, csupán vízszintes vonallal különítette el őket. én ennek alapján adtam a sorszámokat)

 Conscriptio Animarum Disctrictus Keszthelyiensis

Ismét 150 családot és részcsaládot mindösszesen: 636 lelket számlált az összeíró Szántón a népesség összeírás alkalmával, amit legalább 640 lélekként kell elfogadni. Ebből ismét 4 családban volt ismét 10 Szekér nevezetű, vagy is, Szekér családnévvel az alábbi személyek éltek biztosan az írás szerint ebben az évben a településen:

1.      Szekér Erzsébet (Elisabetha)

2.      Szekér Lukács (Lucás)  

3.      Szekér Péter (Petrus) 15 éves (a 11 évvel előbbi felmérés szerint 26-27 éves!)

4.      Szekér Ferenc (Franciscus) 12 éves (a 11 évvel előbbi felmérés szerint 23-24 éves!)

5.      Szekér György (Georgius) 10 éves (a 11 évvel előbbi felmérés szerint 22-23 éves!) ék:23-24

6.      Szekér Benedek (Benedictus) 8 éves (a 11 évvel előbbi felmérés szerint 19-20 éves!)  

7.      Szekér Mihály (Michael)

8.      Szekér Katalin (Catharina) 1/2 éves (a 11 évvel előbbi felmérés szerint 11-12 éves!)

9.      Szekér Márton (Martinus)

10.  Szekér Benedek (Benedictus) 19 éves (a 11 évvel előbbi felmérés szerint 30-31 éves!)

Lássuk a feltehető új és ifjú (i) telepeseket, akik német (morva, sváb) vagy részben magyar ajkúként születtek, de már  Szántó közösségéhez tartoztak 1757-ben:

1. Catharina 2. Judith Arangász | 3. Georgius 4. i. Joannes és 5. i.Michael Hasmon| 6. Eva Kranicz | 7. Georgius 8. i.Martinus 9. Catharina Gujtmon | 10. Joannes i.Franciscus 11.i Michael 12. i.Petrus 13. i.Catharina Bosok | 14. Elisabetha Filitás | 15. Joannes Szukics |16. Helena Stucz | 17. Petrus 18. i. Josephus 19. i.Michael 20. i. Eva 21. i. Maria, 22. i. Elisabetha 23. i.Anna, Achsperger | 24. Margaretha Groff | 25. Eva Kliz | 26. Barbara Richter| 27. Urbanus 28. i.Martinu, 29. i.Stephanus 30. i.Mathias 31. i.Michael 32. i.Maria Csuzner | 33. Rosalia Pichler| 34. Mathias 35. i.Franciscus 36. i.Joannes 37. i.Josephu, 38. i.Georgius 39. i.Elisabetha Karajcár | 40. Anna Gujtmon | 41. Ursula Turner

Elmélkedés:1. Kijelenthetjük az említett népesség összeírás a többségében nem valóságos adatokon nyugszik. A 11 évvel későbbi 1746-os összeírást követően minden Szekér vezetéknevű, 1 vagy ½ évvel fiatalodott az írás szerint, a valóságban 11 évvel idősebbnek kellett volna lennie. Ez konkrétan bizonyítható, mert Szekér Georgius az anyakönyvi bejegyzés szerint biztosan 1733. október 24-én született és így 1757-ben 23 vagy 24 esztendős volt.  Az 1757-es összeírás szerint pedig 10 (!) éves volt az életkora, ami lehetetlen a korábbi 1746-ban megadott 11 éves életkorhoz képest. Ha az 1746-ban megadott 11 év életkorához hozzáadjuk az eltelt 11 évet, akkor kapunk egy elfogadható életkort, a 22 évet, amely már közelit az eredeti életkorhoz.

2. Szekér Lukács leánygyermeke ismét nem szerepel az összeírásban, aki Szekér Katalin és 1739. szeptember 5-én született és 1760-ban halálozott el.

3. Én úgy gondolom az előző 1746-os népesség összeírást írta át egy kicsit a nem gondos kezű mondhatni lelketlen összeíró. Vajon miért? Nem hiszem, hogy a szülők szándékosan vagy gondatlanul ekkorát tévednek az összeírás alapján. A lelkiismeretlen összeírónak pedig érdektelen volt, hogy a pontos vagy esetlegesen a pontatlan adat kerüljön be a jegyzékbe. Azt elismerem, hogy az is lehetett, hogy nem volt módja a megadott adatok hitelességét ellenőrizni és így el kellett fogadnia a valótlan adatokat is. De ennek kicsi a valószínűsége. Sajnos az adatok megadásánál én hajlok arra, hogy a következetesen majd mindenhol 1 évvel kevesebb életkort beírók csak átmásolták, „átkozmetikázták” és csak kisebb részben egészítették ki és javították az 1746-os összeírást és így kaptak egy „új” 1757. évi népesség összeírást. Ez alapján ennek az utóbbi írott forrásnak, így nem tulajdonítok számottevő nagy jelentőséget a bizonyosra vehető hiányosságok és pontatlanságok miatt.

 

 1757-bol_helyi_lakosok.jpg

Helyi lakosok felsorolva az 1757. október 12-én íródott folyamodványban.(összeírásban elfoglalt helye)

 [ Nagy Márton (77.), Farkas János (101.), Sűte Márton (62.), Vajda István (60.), Barabás (Borbás) János (63.), Peresztegi István (91), Szekér Lukács (108.) ]

 

 

 

 

 

 

1765. április 8-án keltezett folyamodvány, amelyben megerősítést nyert, hogy Szántó  Festetics Kristóf fundusa (birtoka) volt

1765._aprilis_8.jpg

Olvastam… a parasztság terhei a következők voltak 1767. évet megelőzően, az állam felé: hadiadó, háziadó, katonáskodás, illetve a beszállásolt katonát etetése (porció), a tovább vonulók szállítása (forspont). A földesúr felé a paraszt 9-ed beszolgáltatásával tartozott a föld minden terméséből és az állatok szaporulatából. Ehhez jött még az ajándék, és a robot (heti 3-4 alkalom). Az elviselhetetlen jobbágyterhek miatt, - még az úrbérrendezést megelőzően - 1765-1766. évben a Dunántúlon jobbágymozgalom bontakozott ki. 1765 őszére a nagymértékű földesúri kizsákmányolás miatt elégedetlenségi megmozdulások indultak el Zalában is a Festetics birtokon. A mozgalom egyik kiváltója volt a földesurak majorsági gazdálkodása is, vagyis az, hogy a közös földeken gabonát kezdtek termelni, melyet megemelt robot révén jobbágyaikkal takaríttattak be. Mária Terézia intézkedésére megkezdődtek az úriszéki perek, melyek során számtalan, a földesurak visszaéléseit részletező panasz érkezett a Helytartótanácshoz. Ezek tisztázása érdekében töltette ki 1766-ban a királynő a „9 kérdőpont"-ot mindazon településeken, melyekben úrbéri per volt folyamatban. Mária Terézia 1767-ben rendeletben (Urbárium) szabályozta a jobbágyterheket államilag, és azt biztosaival végrehajtatta..

 

Ehhez kapcsolódik az uradalmak úriszékein intézett pörök iratai között, amelyeket a megyei közgyűlésben vagy a megyei törvényszéken is bemutatták található egy 1745-ben készült, ahol is a felperes Festetics Kristóf az alperes Szántó, Rezi és Zsid jobbágyai voltak. A fenti irat a Zala Megyei Levéltárában a raktári egységben megtalálható.: 1doboz, 2. csomó 3. sorszáma alatt. Biztosan érdekes és elgondolkoztató lehet több okból. A fentiek szerint tehát 1766-ban nem volt úriszéki per Szántó településsel kapcsolatban csak 1745-ben.

c.f..jpg

 

fk.jpg

 

A Zala Megyei Levéltártól megkaptam másolatban az iratokat. A kor nyelvén (latinul) íródott csak másolatban vagy szerkesztett másolatban fennmaradt iratból első látásra nem sokat tudtam kivenni. (Ezt le kell fordítani.) Az 1745. március 22-én keltezett  iratban Szántó jobbágyai is szerepelnek, mint Michael Fitos, Joannes Fitos, Stephanus Peresztregi, Martinus Fitos, Martinus Szabo, és Geoirgius Molnár. Szekér nevezetű nem található a felsorolásban.     

március 21.

 

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 55
Tegnapi: 61
Heti: 229
Havi: 791
Össz.: 402 837

Látogatottság növelés
Oldal: Felvilágosodás felé 1750 után
Zalai Szántó település hely,- és a Szekér família családtörténet kutatása - © 2008 - 2024 - szeker.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »