Zalai Szántó település hely,- és a Szekér família családtörténet kutatása

“Sine praeteritis futura nulla" „A múltnak kútja, a jövőnek titka van és a jelen az egyetlen, amit te alakítasz!”

A történelem időkerekén

 

 

Az anyakönyvek részleges átvizsgálása után, úgy döntöttem "pihenésképpen" belemélyülök Zalaszántó község helytörténetébe és innen vizsgálom meg a család eredetét és körülményeit. (Sok érdekességet várok ettől.)

Nyitott szemmel és elmével járva több irodalmi művet, összeírásokat és monográfiát találtam a községgel (ezen belül egy kis túlzással a felmenőimmel) kapcsolatban is. 

Egy pár dolog az említettek közül:

a.) Mária Terézia által 1767. évben elrendelt, de tudomásom szerint csak 1770. évben foganatosított úrbéri rendelet  9 pontos felmérésnek Zala vármegyére vonatkozó adatai. (Magyar Országos Levéltár)

b.) A mohácsi vész után 1696. évig terjedő un. dicalis  összeírás, amelyből az LI., LU., LUI. és a  LIV. kötetek a nagy Zala vármegyét ölelik fel valamint a LXIII. kötet, amely szintén  tartalmaz1533. és 1544. évre vonatkozóan adatot Zala vármegyére.(Magyar Országos Levéltár)

c.) Birtokgazdálkodással kapcsolatos iratok II. József korabeli felmérés iratai Szántó község tekintetében (kataszteri adatok) valamint Úrbéri iratok VII. Szántó (1853-as kataszteri adatok) (Magyar Országos Levéltár P 275 10. 84-85 csomó)

stb.

Olvasd el: A Szent Korona a magyar királyok koronázási jelvénye. A magyar államiság egyik jelképe. A magyar  királyokat a XIII. század második felétől csak a Szent Koronával történő koronázás esetén ismerték el. A koronát az un. görög (alsó) és latin (felső) korona részekből állították elő. 

szent_korona.jpg

 

A c.) pontban említett régi iratokat eredetben a Magyar Országos Levéltár Budapest, Bécsi kapu téri kutatótermében vizsgálhattam át .

A kataszteri felmérésről egy illusztráció a Zala megyei újságból: 

 Földmérők az első kataszteri felmérés idején

Olvasd el: II. József  (kalapos király) (1741-1790) császár és 1780. évtől magyar király is. Nem koronáztatta meg magát reform tervei miatt.1784. év májusában a német nyelvet tette hivatalossá Magyarországon. 1785. év március 18-án kelt rendelete alapján többek között megszüntette a vármegyét mint igazgatási egységetés ezzel együtt a vármegyei közgyűlést is. Az országot 10 kerületre osztotta a kerületek élére királyi biztosokat vagy kerületi ispánokat nevezett ki. Zala a zágrábi  kerület része lett. 1786 januárjában megindult az első kataszteri felmérés. 1784 -1787 között  végrehajtották az első magyarországi népszámlálást. Az összeíráskor a volt Zala vármegye 640 településén 42 302 házat, 43 559 családot és összesen 229 617 lelket írtak össze.Ugyancsak elkészítették Magyarország első katonai felmérését is. (A Térkép-tárban megtalálható Szántó térképrészlete) II. József a halála elött minden Magyarországot érintő rendeletét visszavonta 3 kivételével: a türelmi rendelet, a jobbágyrendelet és az alsó papságot támogató rendelet érvényben maradt továbbra is.

(Forrás: Zala Megyei újság, Kapiller Imre  Zala Megyei Levéltár)

A P 275 jelü 10 csomóban található eredeti, elsárgult dohos illatú papirok oldalain  üzent a távoli múltból a történelem. A Szántóra (Zalaszántó) vonatkozó okmányokat tanulmányoztam át 09.10.21-én

                      1789. év október hónap 8-át ( 8trs 8 bris 789) írtak

  mol_p_275_keszthelyi_uradalom_szanto_grof_festetics_taszilo_059.jpg       mol_p_275_keszthelyi_uradalom_szanto_grof_festetics_taszilo_002.jpg

Elösszőr is tisztázzuk a kataszter szót a mai szóhasználattal nyilvántartásként határoznám meg. A nyilvántartások között több Szekér nevezetüt találtam, de mint köztudott az 1789.év körüli felmenőim adatai még eléggé hiányosak, így csak a Szekér nevezetüekre koncentráltam. (A nyilvántartás megértésére pedig még több időt kell szánnom. Erről majd később) 

szeker_marton.jpg

szeker_gyorgy_1789.jpg

szeker_mihaly_1789.jpg

szeker_ferenc_1789.jpg 

Mindenesetre Szekér Georgius (György) édesapja, Szekér Franciskus (Ferenc) időben, egyenlőre legtávolabbi felmenőm 1755-1760 körül születhetett és ott is élt (Zala)Szántón. Sajnos az adatokból kizárólag a No 31 lehet a beazonosításhoz segítő adat.....

Más: November 1-je Mindenszentek  napja  a rá következő nap a Halottak napja. Kegyelet a halottaknak. Emlékezzünk és könyörögjünk.

Leszáll búsan a rideg novemberi zalaszántói éjszaka

A temető csöndes, csak a kihúnyó mécses fényei izzanak

Sok kedves emlék és ismeretlen ős megpihenni tért 

Emléküket örizze meg a tisztelet és a szeretet örökké

 

Ezt követően a  Úrbéri iratok VII. Szántó (1853-as kataszteri adatok) 84. illetve 85. csomóba tekintettem bele.  

Ezekben az években (Zala) Szántó a Keszthelyi Uradalomhoz tartozott és Tolnai Gróf Festetics (Tasilló) Tasziló Császári és Királyi  Valóságos Belső Titkos Tanácsos és Kamarás Úr  Ezredes Ő Nagyméltóság volt a fenti birtok ura.   

festetics_taszilo_1897.jpg

Egy italmérési kimutatás részlet abból az időből, amely Szántót is érintette: 

kimutatas.jpg    

Úrbéri iratok 1845-1853 : "Szántó helységbéli volt jobbágyok által bírt maradványföldek összeírása és az ezekért járó váltságbér kiszámítása" táblázat.

"Összvehasonlítása Szántó helység Urbéri lajstromának...Régi Urbéri lajstrom szerint" táblázat.

"Részes kiírás Szántói helységnek 1845/6 ik évi rovatos öszve-írásából" táblázat.

A fenti összeírásokban megtaláltam Szekér József  (zs) szépapámat, Szekér György (zs) ősapámat és testvérét Szekér Benedeket (j), Adorján Mártont nagyanyám üknagyapját, és Kultsár Józsefet.(A pontos értékek összeírása foly.) A fenti összeírásokat még többször kutatom.

 Újabb irodalmi művek:

d.) Dányi Dezső-Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás.(1784-1787)   

e.) Ördög Ferenc: Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei, 1745-1771 1-4.köt.

Az első hivatalos népszámlálás pontos (?) adatai (1784-1787):

506. Szántó

Birtokos : Festetics György gróf

ház: 187, család: 200, jogi népesség: 1053, távollevők: 28, idegenek: 24, tényleges népesség: 1049

férfiak, házas : 202, nőtlen: 333, nők összesen: 518

férfiak: pap: 2, nemes: 1, polgár: 7, paraszt 134, polgár és paraszt örököse: 128, zsellér: 72, egyéb: 40, sarjadék: 1-12 éves: 99, 13-17 éves: 48

nov. 1.

Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyveit,1745-1771 című könyvben kutattam a Magyar Országos Levéltár könyvtárban. Köszönetet mondok a szerzőnek  Ördög Ferencnek aki 20 évig dolgozott ezen anyagon. Szerencsés vagyok ebből a szempontból, hogy kezembe foghatom és használhatom a benne lévő számomra kincseket érő adatokat.

 

 

A könyv I. kötetében található a 648-664 oldal között  Szántó községre vonatkozó alábbi adatok.

Szántó 116. (részlet)

1746. évben 2. Conscriptio animarum districtus Keszthely (Népesség összeírások)

108. Lucas Szekér, Catherina Furján pls.(gyermek): Petrus 16, Franciskus 13, Georgius 11, Benedictus 9

109. Michael Szekér, Catharina Béres pls. Catherina 

111. Martinus Szekér , Catherina Borbás pls. Benedictus 20                     

 

1748. évben 5A. Visitatio Canonica disctrictus Keszthely (Egyházlá-togatási  jegyzőkönyvek)

16. Martinus Szakonyi 45, Elisabetha Szekér 35

82. Lucas Szekér 97 (!) megbérmált férfi, Catherina Furjan 70 megbérmált nő fiai: Michael 23, Petrus 20

83. Martinus Szekér 80 (!) megbérmált férfi, Catherina Büki 42 fia Benedictus 22                                      

1757. évben 5. Conscriptio animarum districtus Keszthely (Népesség összeírások)

108. Lucas Szekér, Catherina Furján,  Petrius 15, Franciskus 12, Georgius, 10, Benedictus 8

109. Michael Szekér , Catherina Béres,   Catherina 1/2

111. Martinus Szekér,Catherina Borbás, Benedictus 19 (nőtlen)                  

1771. évben 9. Conscriptio animarum districtus Keszthely (Népesség összeírások) gyónó képesek

287. Lukas Szekér, 288.Georgius Szekér, 297.Petrus Szekér, 299.Franciskus Szekér, 300. Martinus Szekér,301. Elisabetha Szekér, 

303. Michael Szekér,304. Helena Máté(s),305. Martinus Szekér, 306. Georgius Szekér,  

314.Benedictus Szekér,315. Elisabetha Szakonyi,316. Franciskus Szekér, 317. Ladislaus Szekér, 318.Anna Szekér, 319. Elisabetha Szekér,

Nem gyónó képesek (fiatalok,?):

780.Joannes Szekér, 781. Catherina Szekér,

790. Michael Szekér, 791.Ladislaus Szekér, 792. Elisabetha Szekér, 793. Barbara Szekér, 794. Catherina Szekér, 798. Martinus Szekér

 uomol.jpg

 

 November 5.                   Emericus (Imre) Emmerich névnap

Névnapodra szeretettel! (magamnak) 

Egy angyalt hoztam, hogy vigyázzon Rád,
Fényed legyen, ha komor, sötét az éjszakád.
Ha álmatlanság gyötör, altasson szelíden,
Ha mindenki el is hagy, ő vigaszod legyen.
Szárítsa fel könnyeid, ha bánatos a szíved,
Ő legyen, ki enyhítheti bűnödet, vétkedet.
Lelkedbe gyújtson kis szeretet lángokat,
Melyeket majd Te is tovább adsz másoknak.
S végül váljon benned áldássá a szeretet fénye.
Hogy Te is ragyoghass mások szívébe!

2009. novemberében közel három hónap után választ kaptam  a Dr. Márfi Gyula Érsek Úr részére megküldött levelemre a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltártól. Varga Tibor László levéltáros tájékoztatott, hogy a helyi plébániákon található anyakönyvek és az iratanyagok a plébánia tulajdonát képezik, és ezen kutatás engedélyezése a plébános jogkörébe tartozik. Az iratok magániratnak számítanak és a tulajdonos minden indok nélkül megtagadhatja a kutatást. A levéltárba az általam kért anyagok közül egy sem található.Vagyis a helyi plébániákon található az anyakönyvek. (A magánirat és az ezzel kapcsolatos fogalmakat az 1995. évi LXVI. törvény határozza meg.

 

Sajnos még júliusban a zalaszántói illetve sümegcsehi plébános és segédplébános tévesen úgy tájékoztatott, hogy az adott megyéspüspök engedélye szükséges az anyakönyvek kutatásához. Az anyakönyvekről úgy tájékoztattak, hogy Veszprémbe lettek beszállítva.

Konklúzió: Az anyakönyvek kutatása és másolása a helyi plébános jó indulatán múlik. (Különben megjegyzem én már nyáron kaptam ebből izelítőt.) Valamint a jelen esetben az anyakönyvek pedig a helyi plébániákon találhatóak és nem Veszprémben.

Sajnálom, hogy nem megy gördülékenyebben ez, és sajnálom, hogy az Úr szolgái félre tájékoztattak. Majd szembesülnek ezzel.    (Mea Culpa)

Megint a Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu téri könyvtárában voltam. Beletekintettem Az 1715. évi országos összeírás CD-ROM változatába.A korábban az Érdekességek menűpont alatt található Szekér Martinus nevezetü adózót találtam Szantó helységben egyedül. (Még nem tudok semmi pontosat felőle) Hol vannak a többiek az összeírásból ???

 

A legutolsó (biztos) pont Szekér Petrius (Péter) és Máté Éva az 1756.12.23-án született Szekér Franciskus szülei. Az anyakönyvek ekkor tájt már eléggé kivehetetlenek. A cirkományosan írodott új latin szöveg keveredik a magyarral.   Mikrófilmen  a születési és házasságkötési adatok 1732-től kezdődnek. A halálozási adatok 1743-tól. Szekér Petrius (Petró) valamikor 1730. év tájékán születhetett. Ha szerencsém van beazonosíthatom a családjával együtt. Már sokat kutattam, néztem de eddig nem találtam.

 

Az 1746. évi népesség összeírástól már folyamatosan találtam egy Szekér Petrust, de nem akarom  "ha" szóra építeni a családtörténeti kutatásom. Eddig úgy érzem és tudom, hogy a fenti Szekér család történetét legalább(!), anyakönyvek láncolatából tudom folyamatában, pontról-pontra követni. Ebből nem szabad engedni.

 

Minden esetre én bízok a megérzéseimbe. A matematika részben engem igazol, de ennél több kell, bizonyíték. (Old Spice effektus..)1746-16= 1730, 1748-20=1728.

 

Annyit tudok már, hogy Szekér Lucas (Lukács) Szántón halálozott el 1773. 03. 29-én az írások szerint 90 éves korában. Tehát a halotti anyakönyvi bejegyzést bizonyosságként elfogadva ő 1683. év környékén születhetett. Az elöző összeírások szerint 1748-ban már 97 (!) éves volt, de1771-ben még élt az írások szerint.(Valahol a több adat között van az igazság) Az biztos szép kort élt meg.

 

A mikrófilmek tanúsága szerint felesége Furján (Furgyán) Catherina. Anyakönyvek szerint bizonyosan gyermekei Szántó születéssel:

 

1.) (1733. 10.24.) Szekér Georgius

 

2.) (1736. 09.27.) Szekér (Martimo)

 

3.) (1739. 08.05.) Szekér Catherina

 

4.) (1743. 04.07) Szekér Martinus            

 

 

 

 

 

november 19. (Erzsébet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 12
Tegnapi: 61
Heti: 186
Havi: 748
Össz.: 402 794

Látogatottság növelés
Oldal: A történelem időkerekén
Zalai Szántó település hely,- és a Szekér família családtörténet kutatása - © 2008 - 2024 - szeker.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »