Zalai Szántó település hely,- és a Szekér família családtörténet kutatása

“Sine praeteritis futura nulla" „A múltnak kútja, a jövőnek titka van és a jelen az egyetlen, amit te alakítasz!”

 Derék Hegy diverticulum

 p_275._63.cs_szanto_folyamodvany_test_015.jpg

Ezt követően több okmányt is átvizsgáltam. 1795. november 27-én keltezett ügyiraton az esküdtek között találtam Smauz Mátyás felmenőmet, akinek fia Smauz/Mauz János akinek felesége Czibor Ilona.

 

 52.jpg

 

Az 1818. március 26-án és 1826. március 18-án keltezett és ismét szőlőskerttel kapcsolatos ügyben ismét talál(hat)tam egy felmenőt az esküdtek között, Mausz/Mauz Józsefet.

 

     21.jpg 37.jpg

Mauz/Mausz József az egyik ősapám, tudomásom szerint 1781-ben született Szántón. Felesége Torma Elisabeta volt.

 

Az alábbi ügyiratból megtudtam, hogy Mausz/Mauz János 1826. december 13-án már özvegy volt. (Ellenőrizni!) Felesége Czibor Ilona ekkor már nem élt. Mausz/Mauz János tudomásom szerint 1750 körül születhetett. Az okiratot Szalay Istvány (István) nótárius (jegyző-közjegyző) előtt született.

 

38.jpg

 

 

A következő 1819. június 20-án és 1825. május 9-én keltezett és a szőlőskerttel kapcsolatos jogügyben találtam egy Adorján Benedeket az esküdtek között. Az én ősöm kb. 1780 körül születhetett és Nagy Barbara volt a felesége.

 

       23.jpg 35.jpg

 

Itt találtam egy szintén Adorján Benedekkel kapcsolatos 1834.október 28-án kelt becsüjét, amelyben felmérik a Derék hegyben lévő hajlékát és szőlőjét. (Erről majdrészletesebben)

 

44.jpg

 

Részlet ismét Kovács Katalin: A dunántúli szőlőhegyek betelepülése Zalaszántó példája alapján című tanulmányából ezzel kapcsolatosan:

„Így került a szőlőbeli épületek mellé a „konyha” melyről az első adatot egy 1810-ben zajlott örökösödési per szolgálja, .  .  . , néhai Tüttő György 1827-ben kelt becsülevelének harmadik tételében újabb helyiség jelenik meg, a szoba  . .  .  .

Feltehetően hasonló funkciót látott el a következő, 1834-ben kelt becsülevélben szereplő „komira”:

„Adorján Benedek hajléka a Derék hegyben három derékből álló Istáló, Komira és pajta, kőbül épülve szalma födélre. . . .” 

    

október 28. 

 

A Magyar Országos Levéltár egyik részén a Lángliliom utcában voltam október 29-én, hogy a mostanában felmerült adatokat ellenőrizzem. Sok sikerrel nem jártam, de azért mást találtam. Sabjanics József nagyszülei: Sabjanics Georgius (György) catolikus vallású, 19 éves vindornyaszőllősi lakos 1789. február 22-én házasodott Süslecz Julianna catolikus vallású, 16 éves vindornyaszőlősi lakossal. Az utóbbinak Sabjanics Michael (Mihály) volt a tanúja. Tehát Sabjanics György kb. 1770-ben, Süslecz Julianna 1773-ban születhetett.

Megtaláltam Furgyán (Furján) Katalin halotti bejegyzését, imígyen: 1760. április 9.Catherina uxor Lucas Szekér …… 60 ”(uxor: feleség, házastárs, hitves).Tehát ő a XVII. és a XVIII. század fordulóján születhetett.

Igen, igen..  a halotti bejegyzésnél mindig találok valakit a famíliából és ez a szám mindig csak növekedhet....  November 1-jén Mindszentek ünnepe, november 2-án Halottak napja. Emlékezzünk a Család régmúlt halottaira és az ez évi halottainkra.          

 

 

Mindenszentek ünnepe/Mindszent, (Festum Omnium Sanctorum) keresztény ünnep, amelyet a katolikus egyházban november 1-jén tartanak a valaha élt igaz emberek tiszteletére. A halottak napját előzi meg. Estéjét a halottak estéjének (vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a templomi harangok a halottak emlékezetére. Ekkor mindazon megdicsőült lelkeket ünnepeljük, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül mindazok, akik a tisztítótűzben megtisztulva már megérkeztek a mennyországba. 

A magyar népi kalendáriumban a cselédfogadás, bíróválasztás, tanácsújítás napja, Szent Márton napjának, sőt az egész télnek rámutató napja. A halottak napjának előestéjén, ezért sokan kimennek a temetőbe vagy otthon gyújtanak gyertyát a halottakért. Általános dologtiltó nap; tilos a földmunka, a répa és krumpli elvermelése, a varrás, mosás, takarítás, meszelés, az élelmiszernek, pl. a káposztának télire való el tétele, néhol nemcsak e napon, de az egész „halottak hetében”, tekintettel arra, hogy ez sok bajt hozhatott a ház népére, - mert megzavarja a holtak nyugalmát..

A halottak napja (Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) keresztény ünnep. A katolikusok november 2-án tartják, mindenszentek napját követően. Magyarországon a két egymást követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is. Az ünnep már az ókori Rómában is létezett feralia néven. A katolikus egyházban először 998-ban ünnepelték.Szent Odiló clunyi bencés apát kezdeményezése volt, hogy a mindenszentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is. Az ünnep a XIV. században vált hivatalossá. Az ünnepet azért látták szükségesnek, mert a katolikus gondolkodás szerint a kisebb bűnökért a lélek a purgatóriumban  bűnhődik és üdvözülését meggyorsíthatja ha az élők könyörögnek érte.

Halottak napja, a régiségben olykor lölkök napja, lelkeknek emlékezete, a küzdő Egyház ünnepélyes megemlékezése a szenvedő Egyházról. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért a terített asztalra kenyeret, sót, vizet tettek. A család minden tagja gyertyát gyújtott a gyertyák égésidejéből a hiedelem szerint arra következtettek, ki hal meg előbb a családban.

Emlékezzünk halottainkra

hn.jpg

Ne jöjj el sírva síromig,

nem fekszem itt, nem alszom itt.

 Ezer fúvó szélben lakom,

gyémánt vagyok fénylő havon.

 Érő kalászon nyári napfény,

 szelíd esőcske őszi estén.

Síromnál sírva meg ne állj;

 nem vagyok ott, nincs is halál.”

október 30-31.

 

1801. július 18-án keltezett jogügyben szerepel egy Szekér Benedek, akinek van egy bátyja Szekér Ferenc. Szekér Ferencnek 3 fiú és 2 leány gyermeke van. Az egyik fia, aki vagy a középső vagy a legkisebb Szekér László. 

55.jpg

 

Az alábbi pár sor kor rajz a XIX. századból a családról és érdekesség az akkori magyar nyelvből  és írásmódról.

  1.jpg 1-1.jpg

 

"Tettes Sessió!

 

Szántón a Allázatos Uraságnak fél  helyes jobbágya

Szekér Fer Öreg. Szekér Márton és boldo

gult Benedek öcsém termiszetes és Törvényes

fiának Andrásnak édes Annya Vajda Ju-

-lika menyem boldogult egy testvérünknek

Lászlónak riszire esendő jussát rajtam

keresik sub. et. Testamentomnak értel

me szerint én viseltem gondját mind egész

ges mind beteges Ágyábon,azoneszt is a just

föl osztani nem akarom, mint hogy teme-

-tésire is e következendöket én költöttem ugy

mint: Két akó egy fertály fejtet Borért fizet-

-tem mind öszve ---- 18.     19

----------------------------------------------------

           ára          7

                                   …………………….

                      Ima         40  : 44:

ezeken kívül a Márton öcsém a riszire

esett Pinzébül az én részemre tartozik

füzetni 20. ftot ezt megfüzetni nem akarja.

Azért esedezek a Tettes Sessiónak szine

elött hogy a László öcsémt részire esendő.

mind hogy gyermekeim vannak bízásomb

meg hagyni Méltoztasson Marl.

 

A Tettes Sessiónak

Szántón 9-a Máj

                  1805

                             alázatos rész szolgája

                          öre Szekér Fer

                                   könyörgő fél "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 30
Tegnapi: 29
Heti: 215
Havi: 59
Össz.: 383 910

Látogatottság növelés
Oldal: Derék Hegy diverticulum
Zalai Szántó település hely,- és a Szekér família családtörténet kutatása - © 2008 - 2023 - szeker.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »